Лікарі назвали безпечну кiлькiсть перенесених застуд

0
48

Пiдрахуйте, скiльки разiв за попереднi 12 мiсяцiв ви слабували

Якщо хворiєте бiльш як шiсть разiв на рiк, отже, у вас низька активнiсть iмунної системи, — попереджають знавцi iмунологiї. I додають, що такий стан має назву “iмунна дисфункцiя”.

– Якi ознаки вказують на iмунну дисфункцiю?

– До уваги в такому разi беруть кiлькiсть перенесених звичайних застуд. Якщо за рiк людина слабувала близько шести разiв, а головне, якщо при цьому обiйшлося без ускладнень, можна вважати, що iмунна система працює непогано, – запевняє Олег Назар, директор Центру клiнiчної iмунологiї. – Але якщо застуд було бiльше i хвороба довго не минала, ще й бодай раз супроводжувалась ускладненнями (наприклад, бронхiт чи запалення легень), отже, iмунна система не виконує свого завдання. Тодi виникає пiдозра, що в людини iмунна дисфункцiя (зниження активностi роботи цiєї системи).

– Якщо є така пiдозра, треба робити якiсь аналiзи?

– Звiсно, але спершу варто пояснити, що на частку саме цiєї системи припадає близько 70% усiх клiтин органiзму, тож вона є абсолютно всюди. Але основнi мiсця її iснування – кров та кишкiвник. Тому треба зробити аналiз кровi з вени, визначити рiвень лiмфоцитiв та їхню функцiональну активнiсть. У нормi цей показник має становити близько 39%, тодi як при iмуннiй дисфункцiї лiмфоцитiв зазвичай менше. Але буває, що функцiональна активнiсть цих клiтин надмiру висока (при нормальнiй кiлькостi), тодi це призводить до розвитку аутоiмунних процесiв.

У такий спосiб можна дiзнатися про стан iмунної системи. Але цього недостатньо, треба ще провести обстеження травного тракту, адже саме його органи беруть важливу участь у роботi iмунної системи. Тодi здають кров на бiохiмiчний аналiз, печiнковi проби, проводять льтразвукове дослiдження. Все це потрiбно для того, щоб визначити причини порушення роботи iмунної системи, на основi чого й призначають лiкування. До того ж слiд взяти до уваги, чи немає впливу стресових факторiв, чи причиною iмунної дисфункцiї не стали важкi iнфекцiйнi хвороби, чи не було оперативного втручання (внаслiдок чого робота iмунної системи зазвичай погiршується).